Ereleden

Ereleden van de Koninklijke fanfare Rumolduszonen

Ere-dirigent

Remi Carleer

22/09/2001

Erelid

Frans Binst

16/03/2005

Erelid

Jozef Coremans

16/03/2005

Ere-voorzitter

Willy D'Hollander

25/04/2014

Erelid

Dominique Paul Dubin

5/05/2006