Structuur

Op 12 december 1952 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht met als benaming "Koninklijke Fanfare Rumolduszonen". De statuten werden goedgekeurd. Op 28 mei 1993 werd een wijziging in de statuten aangebracht. Op 3 december 2004 werden door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen VZW de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Het fanfareorkest speelt sedert 1972 in de ereafdeling en behaalde op provinciale en nationale tornooien verscheidene  medailles in deze afdeling. De muzikale leiding ligt in handen van Frans Violet, leraar aan de Muziekacademie van Willebroek en als dirigent welbekend in brassbandmiddens in Europa.


In juli  2017 verovert onze fanfare op het WMC te Kerkrade met een score van 92,83%  de titel van wereld kampioen in 2° afdeling (komt overeen met onze ereafdeling in België)!

Reeds jarenlang schenkt de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen aandacht aan het muziekonderricht. De drumband, de jeugdfanfare en het fanfareorkest plukken daar reeds decennia de vruchten van.


Het muziekateljee is zoals het woord ook letterlijk aangeeft, een ateljee waar men muziek maakt. Men leert er alle basisbegrippen die men nodig heeft om muziek te kunnen lezen, te begrijpen en te spelen.


Muziek is mooi, het is sociaal en het brengt de mensen dichter bij elkaar.

Jeugdfanfare


De jeugdfanfare, een tussenschakel tussen muziekschool en fanfareorkest, wordt geleid door Frans Violet en behaalde op zondag 18 maart 2007 op het provinciaal tornooi in Jezus Eik de gouden medaille in tweede afdeling met maar liefst 98%.


3 december 2011 

Onze Jeugdfanfare slaagt er dan ook  nog eens in om Nationaal Kampioen te worden in eerste afdeling met 92% en dit in concurrentie met 6 geduchte seniorenfanfares.

Muziekateljee


Iedereen, jong of oud, die zich geroepen voelt om zelf muziek te spelen raden wij zeker aan om onze lessen te volgen.


De allerkleinsten van 6 tot 7 jaar kunnen terecht in ons do-re-mi-tje waar op een speelse manier de basisbegrippen worden aangeleerd van muziek en muziekbeleving. Dit klasje is een voorbereiding op het eerste jaar algemene muzikale vorming.


Kinderen ouder dan 7 jaar of volwassenen kunnen bij ons in het muziekateljee terecht.


Na enkele maanden notenleer krijg je al meteen een instrument volledig gratis aangeboden. Bij voldoende kennis van het instrument kan je opgenomen worden in het samenspel met het fanfareorkest of in de jeugdfanfare. Zij die het wensen, kunnen ook terecht voor een opleiding slagwerk bij de drumband.


Leraars van dienst zijn:

Frans Violet

Lode Violet

Jonas Violet

Sandra Lemmens

Kobe Van Gompel

Gitte De Smedt

DO-RE-MI-tje


De allerkleinsten van 6 tot 7 jaar kunnen terecht in ons DO-RE-MI-TJE waar zij op een speelse manier de basisbegrippen worden aangeleerd van muziek en muziekbeleving dit onder de leiding van Sandra Lemmens.


Dit klasje is een voorbereiding op het eerste jaar algemene muzikale vorming.