150 jaar KFR

150 jaar Rumolduszonen (Cantorij - zangkoor - fanfare)

Ter gelegenheid de jubelfeesten van de Rumolduszonen werd ook het boek “150 jaar Rumolduszonen (Cantorij – zangkoor – fanfare)” voorgesteld.


Alex Van den Wyngaert schreef immers de historiek van de Rumolduszonen, een lijvig boek van meer dan 250 bladzijden doorspekt met anekdotes. Het verhaal begint bij de stichting van de cantorij in 1861 en gaat langs de intrede van instrumenten via de twee wereldoorlogen tot bij de bloeiende vereniging die ze nu is.


Een samenvatting geven over het ontstaan en de geschiedenis van een socio-culturele organisatie, die haar wortels in de 19de eeuw heeft en haar grootste ontplooiing in de tweede helft van de 20ste eeuw heeft gehad, is niet zo’n eenvoudige opdracht, als het op het eerste gezicht wel zou lijken. In feite handelt het zich als het ware om twee onderscheiden gezelschappen met aparte doelstellingen.


Anderzijds zijn beide onderling toch sterk met elkaar verbonden, aangezien de primaire stelregel van beide gezelschappen de actieve muziekbeoefening was, hoewel de omstandigheden, instrumentarium en secundaire doelstellingen erg uiteenlopend zijn geweest.

Meteen is ook al een antwoord gegeven op de bedenking of zo’n verhaal nog enige betekenis kan hebben voor onze tijd. De wereld van nu, en van pakweg de laatste 25 jaar, is gradueel zo gewijzigd ten opzichte van de samenleving daarvoor en zeker van deze van vorige eeuw en het begin van onze eeuw.


Het ziet er dus naar uit dat het onvermijdelijk een verhaal wordt, alsof het gaat over een soort ‘derdewereldland’, een primitief ontwikkelingsgebied. De sociaal-technische en mentale evolutie vertonen een dermate ingrijpende breuk met het verleden, dat wij voor ogen houden dat het moeilijk zal zijn uit de historie van de oude zangvereniging en de fanfare ‘à la St.-Jansvrienden’ nog enige overeenkomsten te willen vinden met de huidige tijd. Toch beschouwen wij de kennis van min of meer vergeten hoofdstukken uit onze geschiedenis als een gegeven van grote waarde, ook al is er weinig spectaculairs te vinden.


Wel dachten wij, dat al wat onze voorgeslachten hebben gedaan op het terrein van onze historie, van belang is geweest voor ons huidig cultureel bestaan. En daarom is het wellicht goed die geschiedenis (wat beter) te leren kennen…

Wij verwijzen hier graag naar ons boek

150 jaar

(Cantorij - Zangkoor - Fanfare)

Rumolduszonen


Het boek is nog steeds verkrijgbaar voor de prijs van 20 € via het nummer 0472/59.17.34 of yves.verberck@telenet.be